FAQ

1. Jaką metodą prowadzone są zajęcia?

Zajęcia dla dzieci w wieku 2-7 lat prowadzone są metodą Teddy Eddie (więcej informacji po kliknięciu w zakładkę Teddy Eddie w menu).

Stosowane w naszej szkole metody nauczania starszych uczniów bazują na podejściu komunikacyjnym polegającym na dążeniu do stworzenia jak najbardziej naturalnych interakcji językowych między nauczycielem i uczniami poprzez m.in. odgrywanie scenek czy przykładowych dialogów oraz pracy na autentycznych i angażujących emocjonalnie materiałach językowych. Ważnym elementem zajęć są również językowe gry planszowe, storytelling i czytanie dostosowanych do poziomu ucznia lektur.

2. Jakich języków nauczacie?

Aktualnie oferujemy zajęcia wyłącznie z języka angielskiego.

3. W jakim wieku są uczniowie?

Zapraszamy uczniów już od drugiego roku życia, a także młodzież i dorosłych.

4. Ile osób liczą grupy?

Grupy liczą maksymalnie siedem osób, przy czym zajęcia grupowe mogą ruszyć już od czterech osób.

5. Czy przygotowujecie do egzaminów?

Tak, możemy pomóc Ci m.in. w przygotowaniu do egzaminów szkolnych (Egzamin Ósmoklasisty, Matura) i zewnętrznych (m.in. Cambridge First, Advanced), a także egzaminów wojskowych (STANAG).

Możemy pochwalić się dobrymi wynikami naszych uczniów m.in. z egzaminu ósmoklasisty – w zeszłym roku szkolnym dziesięciu z czternastu uczniów z ósmej klasy z naszej szkoły otrzymało wynik powyżej 90%.

6. Czy prowadzicie kursy specjalistyczne?

Na życzenie ucznia lub grupy możemy przeprowadzić kurs kładący nacisk na komunikację w biznesie (Business English) lub w podróży (Travel English), przy czym nie polecamy tych zajęć osobom zupełnie początkującym.

7. Na jakich zasadach można zrezygnować z zajęć?

Umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu złożenia wypowiedzenia, czyli np. jeśli wypowiadamy umowę 15 kwietnia, to obowiązuje ona do 31 maja.

8. Jak często odbywają się zajęcia?

Zajęcia metodą Teddy Eddie (dzieci w wieku 2-7 lat) odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 25, 35 lub 45 minut, w zależności od wieku dziecka.

Pozostałe zajęcia odbywają się standardowo raz lub dwa razy w tygodniu po 60 lub 90 minut. W razie potrzeby częstszych zajęć prosimy o kontakt w celu podania indywidualnej wyceny zajęć.

9. Ile zajęć w ciągu roku?

W roku szkolnym 2023/24 planujemy przeprowadzenie 36 zajęć przy jednych zajęciach w tygodniu oraz 72 zajęć przy zajęciach dwa razy w tygodniu niezależnie od dnia tygodnia w którym odbywają się zajęcia. W umowie znajdują dokładne daty zajęć. Planujemy ruszyć z pierwszymi zajęcia w drugim tygodniu września, ostatnie zajęcia odbędą się w trzecim tygodniu czerwca.

10. Jak liczony jest koszt zajęć?

Koszt zajęć to 10 stałych rat w wysokości określonej w cenniku przy założeniu, że uczeń bierze udział w kursie od pierwszych zajęć. W przypadku osób dołączających do zajęć w późniejszym terminie koszt zajęć jest proporcjonalnie niższy (ostatnia płatność za zajęcia jest niższa od pozostałych).

11. Czy przy tworzeniu grup dla dzieci i młodzieży bierzemy pod uwagę poziom znajomości języka angielskiego poszczególnych uczniów?

W przypadku zajęć prowadzonych dla dzieci do ósmego roku życia (pierwsza klasa szkoły podstawowej) jedynym kryterium doboru grup jest wiek uczniów.

W przypadku starszych dzieci (do 5 klasy szkoły podstawowej) – to zależy. Jeżeli powstaje nowa grupa to pierwszym kryterium jest wiek uczniów i na tej podstawie tworzone są grupy. Nasi lektorzy są zazwyczaj w stanie określić po pierwszych dwóch – trzech zajęciach czy poziom poszczególnych osób w grupach jest na tyle wyrównany, aby możliwe było skuteczne przeprowadzenie zajęć. Czasami rekomendujemy uczniom, którzy radzą sobie odczuwalnie lepiej lub odczuwalnie gorzej, aby przeszli do starszej bądź młodszej grupy.

Jeśli chodzi o starsze dzieci i młodzież (6 klasa szkoły podstawowej i wyżej) to z naszego doświadczenia wynika, że różnice w znajomości języka mogą być w tym wieku już dość znaczące, zwłaszcza między osobami, które uczyły się języka wcześniej na zajęciach dodatkowych i tymi, które dopiero zaczynają. Gdy nie jesteśmy pewni czy w danej grupie uczniów możliwe jest skuteczne przeprowadzenie zajęć, zapraszamy poszczególne osoby na krótką rozmowę po angielsku, na której mogą również zostać poproszone o rozwiązanie kilku zadań. W tej grupie wiekowej znacznie częstsze jest łączenie uczniów w grupy w różnym wieku, np. szóstoklasistów z siódmoklasistami czy uczniów pierwszej i trzeciej klasy liceum.

Udział w zajęciach grupowych dla dorosłych poprzedzony jest krótkim, bezpłatnym spotkaniem – rozmową, w trakcie której oceniamy poziom znajomości danej osoby i sprawdzamy czy może dołączyć do istniejących bądź nowo powstających grup.

12. Kiedy odbywają się zajęcia?

Przy tworzeniu grafika zajęć staramy się wziąć pod uwagę możliwości czasowe Państwa i Państwa dzieci, dlatego nie ogłaszamy z góry grafiku zajęć, do którego musicie się Państwo dostosować, ale sprawdzamy najpierw które dni tygodnia i godziny są dla Państwa możliwe. Gdy uda nam się zebrać minimum cztery osoby w podobnym wieku i na zbliżonym poziomie – ruszamy z zajęciami grupowymi.

13. Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w Gdyni Chyloni w lokalu przy ul. Chylońskiej 130 B, lokal 0.2 (posesja „Trzy Kolory”).