CENNIK

Poniżej cenniki od roku szkolnego 2023/2024:

Cennik zajęć prowadzonych metodą Teddy Eddie:

Cennik pozostałych zajęć grupowych: